Falu Mekaniska

- Falu Mekaniska Verkstad AB är ett företag med säte i centrala Falun.

Vi kan byggnadssmide

Falu Mekaniska startades 1971 av Leif Elström, som fram till sin bortgång i januari 2011 var delägare och ledare. Idag leds företaget av Hans Kellander med lång bakgrund inom branschen.  

Idag tillhandahåller vi alla typer av stomkonstruktioner, stålstommar och fackverk, är några exempel på vad vi kan hjälpa till med. Vi vänder oss till företag inom byggnadsindustrin och övrig industri.

Tillsammans med Plåt Lars och Västerdala Tak kan vi leverera en komplett hall efter Era önskemål. Vi tar även på oss projekteringen.  

Vi har idag ca 12 årsarbetare och finns i ändamålsenliga lokaler på Ingarvet i Falun med en modern maskinpark och generösa lager.

Falu mekaniska är anslutet till Svenskt näringsliv samt branschorganisationen MVR, Mekaniska Verkstäders Riksförbund, och arbetar efter deras kvalitetssäkringssystem MVR/FR200

Vi innehar certifikat enligt 1090-1
falumekfalumek
falumek