Falu Mekaniska Verkstad AB

- Vi kan byggnadssmide 


Falu Mekaniska verkstad AB är en del i en modern och expanderade koncern som projekterar, tillverkar och monterar isolerade stålhallar. Vi håller i hela byggnationen från projektering till färdigt montage. Arbetet utförs i nära samarbete med vårt moderbolag respektive systerbolag, Plåt-Lars AB och Västerdala Tak AB. 

Användningsområden för våra projekt är bland annat lagerlokaler, industrihallar, maskinhallar, idrottshallar & affärslokaler av olika slag. Idag är vi cirka 25 anställda i koncernen och omsätter ca 60 mkr. Vi expanderar och behöver nu förstärka vår personalstyrka med ytterligare duktiga medarbetare.   

Vår verkstad  är placerad på Ingarvet i Falun. Lokalerna rymmer en modern maskinpark och generöst lager. Övriga koncernbolag finns i nära anslutning. Vi har en stor del av våra projekt i Dalarna med omnejd, men begränsar oss inte lokalt. 

Falu mekaniska är anslutet till Svenskt näringsliv samt branschorganisationen MVR, Mekaniska Verkstäders Riksförbund, och arbetar efter deras kvalitetssäkringssystem MVR/FR200

Vi innehar certifikat enligt 1090-1
falumekfalumek
falumek