Plåt Lars AB

​​​​​​​- Plåt Lars AB är det första byggnadsplåtslageriet som erhållit auktorisation för byggnadsplåtslagerier i Sverige. 
 
Plåt-Lars AB startades 1967 av Lars Erik Fix. Sedan starten har vi satt högsta kvalitet och ett professionellt bemötande i första hand. Vi utför alla förekommande uppdrag inom byggnadsplåtslageri. Allt från mindre projekt och serviceuppdrag till stora projekt och totalentreprenader samt fina kulturarbeten i form av kyrktak. Till vårt förfogande har vi 10 välutbildade plåtslagare med lång yrkeserfarenhet. Vi omsätter cirka 20 MSEK (2018).  

Tillsammans med dotterföretagen Falu Mekaniska Verkstad AB och Västerdala Tak AB utför vi även konceptprojekt/hallbyggnationer. Det innebär att vi tar på oss ansvarar för stomme, tak och fasad samt även projektering. Genom detta har våra samarbetspartners och beställare en kontakt under hela projektets gång. Totalt är vi ca 28 kompetenta medarbetare i hela koncernen och omsätter ca 58 mkr (2018). 

​​​​​​​Plåt Lars är det första byggnadsplåtslageriet som erhållit auktorisation för byggnadsplåtslagerier i Sverige. 
 

Vår Kvalitetspolicy

Plåt Lars  kvalitetsarbete omfattar såväl tjänster som yrkeskunnande och material. Genom regelbunden utveckling och väl förankrade rutiner i kvalitetsstyrning där alla tar gemensamt ansvar, uppfyller vi dagens och framtidens kvalitetskrav.

Vår Miljöpolicy

Plåt Lars verkar för en ekologisk bestående utveckling, genom starkt engagemang av medarbetarna och ständig kompetensutveckling i avsikt att leverera hälsosamma miljömedvetna projekt.
​​​​​​​

Vår Arbetsmiljöpolicy

Vi vill skapa säkra och trivsamma arbetsmiljöer för våra anställda, och genom medarbetarnas engagemang forma en helhetssyn för livskvalitet, såväl i arbetet som på fritiden.