Falu Mekaniska verkstad AB är en del i en modern och expanderade koncern som projekterar, tillverkar och monterar isolerade stålhallar. 


Vi håller i hela byggnationen från projektering till färdig byggnad. 
Hallarna utförs i nära samarbete med vårt moderbolag respektive systerbolag, Plåt-Lars AB och Västerdala Tak AB. 

Användningsområden för våra projekt är bland annat lagerlokaler, industrihallar, maskinhallar, idrottshallar & affärslokaler av olika slag.

Det innebär att vi tar på oss ansvarar för stomme, tak och fasad samt även projektering. Genom detta har våra samarbetspartners och beställare en kontakt under hela projektets gång. Totalt är vi ca 34 kompetenta medarbetare i hela koncernen och omsätter ca 54 mkr (2019). 
​​​​​​​
Vår verkstad  är placerad på Ingarvet i Falun. Lokalerna rymmer en modern maskinpark och generöst lager. Övriga koncernbolag finns i nära anslutning. Vi har en stor del av våra projekt i Dalarna med omnejd, men begränsar oss inte lokalt. 

Falu mekaniska är anslutet till Svenskt näringsliv samt branschorganisationen MVR, Mekaniska Verkstäders Riksförbund, och arbetar efter deras kvalitetssäkringssystem MVR/FR200

Vi innehar certifikat enligt 1090-1
falumekfalumek
falumek